Menu

Hoe verkrijgt u thuiszorg van Archipel Thuis?

Woont u zelfstandig thuis en heeft u hulp of zorg nodig? Dat kan tijdelijk of langdurig zijn, maar ook nu direct of in de nabije toekomst. Te denken aan zorg na een ziekenhuisopname (kortdurende zorg) of bij blijvende, chronische gezondheidsklachten (langdurige zorg).

Archipel Thuis gaat graag met u in gesprek,. Samen kijken we naar uw wensen, behoeftes en hoe wij deze op maat aan u kan bieden. Uitgaande van wat u (nog) wel zelf kunt en rekening houdend met eventuele veranderingen in de toekomst.
Neem contact op met de wijkverpleegkundige bij u in de wijk via 0800 0717 of stuur een mail naar info@archipelthuis.nl

Belt u vandaag, dan zorgt Archipel Thuis dat er diezelfde dag nog zorg wordt geboden.

Meer informatie over richtlijnen thuiszorg
Er verandert veel op het terrein van zorg in ons land. Per 1 januari 2015 is de persoonlijke verzorging en verpleging over gegaan naar de zorgverzekering. Deze zorg heet nu wijkverpleging. Op de website van het ministerie van VWS wordt uitleg gegeven over de diverse veranderingen met alle regels en wetgeving. Per 1 januari 2015 is de persoonlijke verzorging en verpleging over gegaan naar de zorgverzekering. Deze zorg heet nu wijkverpleging. . Wilt u meer weten over thuiszorg vergoedingen? Dan krijgt u in op deze site een compleet overzicht.

Meer specifieke informatie per gemeente:
Eindhoven
Best, zorg in Best in vogelvlucht
Nuenen
Son en Breugel
Geldrop

Archipel Thuis werkt volgens de algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf. 
Voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van Archipel Thuis. Deze is op de vragen via info@archipelthuis.nl.