Nieuws
24 november 2020

Archipel Thuis betrokken bij innovatie 'minder her-opnames'

Archipel Thuis betrokken bij innovatie 'minder her-opnames'

Op 19 november vond het congres Ouderenzorg Tech plaats. Met onder andere een interview met Professor Dr. Harm Haak, Hoogleraar acute interne geneeskunde, Máxima MC / MUMC+ en Femke de Jong, directeur-bestuurder Archipel Thuis. 

Zij vertelden het ontwikkeltraject van een nieuw totaalconcept met als doel de (her)opnames van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te beperken. Monitoring op afstand ligt aan de basis van dit totaalconcept. Deze beperking voorkomt onnodige werkbelasting in combinatie met de kosten voor de zorg. Daarnaast voorkomt het de belasting voor de cliënt, een ziekenhuisopname is nooit prettig. 

Lees hierover meer op de pagina 'aandacht voor innovatie'.