Nieuws
8 juni 2021

Archipel Thuis blijft slagvaardig

Archipel Thuis blijft slagvaardig

Het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig thuiswoont groeit ieder jaar. Hoe zorg je er als thuiszorgorganisatie voor dat in kunt blijven spelen op de toenemende behoefte aan (tijdelijke) zorg en ondersteuning vanuit huis? Door bijvoorbeeld zelfredzaamheid te bevorderen, en in te steken op preventie. Maar ook om ervoor te zorgen dat de routes efficiënter zijn zodat er ruimte blijft om cliënten de aandacht te blijven geven. Bij Archipel Thuis gaat zorg hand in hand met oprechte aandacht. Lees het artikel in het magazine Archipel in het bijzonder.