Nieuws
3 april 2020

Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen van zorgverleners

Archipel Thuis volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM voor de thuiszorg bij de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorgmedewerkers van Archipel Thuis.

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis dienen altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:

  • Geen handen geven
  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de ellenboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Wanneer u geen klachten heeft en de medewerker ook niet, bieden bovenstaande hygiëne maatregelen voldoende bescherming.

Richtlijnen voor de medewerkers
Een medewerker met koorts blijft thuis tot dat hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
Heeft een medewerker verkoudheidsklachten? Of bent u een cliënt die behoort tot een van de onderstaande risicogroepen? Ter bescherming van u als cliënt draagt de medewerker dan een mondkapje en handschoenen tijdens de zorg.

Heeft u zelf 1 of meer van de volgende klachten; hoesten, niezen, benauwdheidsklachten of koorts? Dan komen wij volledig beschermd naar binnen met mondkapje, handschoenen, schort en bril. Dit ter bescherming van de medewerkers en andere cliënten.

U kunt de zorg eventueel ook tijdelijk afbouwen tot de strikt noodzakelijke zorg of zelfs stopzetten. Dit kan in overleg met de wijkverpleegkundige.

Wist u dat?
Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

Risicogroepen:
Er zijn mensen met extra risico op (een ernstige vorm van) corona. Dit zijn mensen met:

  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus (suikerziekte);
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties: door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen (bloedziekten), bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten, bij een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar.