even aandacht

In het boekje ‘even aandacht’ doen wij beknopt een aantal stellingen waar we voor staan. We zien dit als een soort ‘beloften’ naar elkaar en naar onszelf. Het boekje kunt u hieronder downloaden. De onderwerpen die hier in aan bod komen zijn op deze website verder onderbouwd. Aandacht voor u als cliënt, aandacht voor jou als medewerker, aandacht voor innovaties, verbinding en de toekomst.

Zorg en aandacht, hand in hand, dat is waar Archipel Thuis voor staat.