klachtenregeling

Een klacht is een uiting van onvrede over zaken die volgens de klager anders hadden gemoeten of gekund. Bij Archipel zien wij een klacht als een mogelijkheid om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten en dat de klacht zo dicht mogelijk bij de bron waar deze is ontstaan naar een oplossing wordt gezocht. Uitgangspunt is dat uw verhaal altijd wordt gehoord en serieus wordt genomen.
In de folder van Archipel Thuis vindt u uitgebreide informatie m.b.t. klachten aan.