Menu

Archipel Thuis

Goede zorg, professionele behandeling én zinvolle dagbesteding


Wanneer het tijdelijk niet meer mogelijk is om zelfstandig thuis te wonen of als iemand afhankelijk wordt van de zorg van anderen, dan biedt thuiszorg uitkomst. Archipel Thuis biedt alle vormen van thuiszorg, variërend van wijkverpleging tot individuele begeleiding. Met als uitgangspunt, het leveren van een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven.
Ook in complexe situaties biedt Archipel Thuis, samen met de behandelaren (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten of diëtisten) en specialisten van moederorganisatie Archipel, de juiste zorg op maat.

Archipel Thuis zorg naar de wensen en behoeften van de cliënt en mantelzorger, zodat men zo lang mogelijk veilig thuis kan wonen. Samen met de cliënt en mantelzorger kijken we welke hulp nodig is en maken we duidelijke afspraken. We houden daarbij rekening met hoe de cliënt zijn/haar leven leidt,  gewoontes en wensen.

Archipel Thuis werkt met medewerkers die de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om samen met de cliënt en mantelzorger te bepalen hoe de zorg die nodig is binnen het dagelijkse leven past. We werken met zelfstandige teams die per wijk zijn samengesteld. Binnen de teams werken we met zorgmedewerkers en verpleegkundigen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij de cliënt thuis komen. Ook (24 uurs) zorg die moeilijk op vaste momenten te plannen is, is bespreekbaar en af te stemmen. Mocht er onverwachts extra hulp nodig zijn, dan komt er altijd een zorgmedewerker uit hetzelfde team, die in ieder geval de achtergrond van de zorgvraag kent.

Archipel Thuis is een dochterorganisatie van de zorggroep Archipel en Assist.