aandacht voor innovatie

In een zorgwereld waarin alles snel gaat en de mens steeds ouder wordt, groeit Archipel Thuis mee door nieuwe zorgtechnologie en innovaties in te zetten. Dat doen we omdat we erin geloven dat dit van vitaal belang is om aan de toenemende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. We zijn er trots op om een voortrekkersrol te vervullen in deze ontwikkelingen, wanneer we daarmee de kwaliteit van zorg hoog houden voor onze cliënten en collega’s.

Innovatie is essentieel om de zorg aan cliënten of de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar ook om aan de toenemende vraag van zorg, nu en in de toekomst te kunnen voldoen. Gezien de huidige arbeidsmarkt gaat het niet mogelijk zijn om dat alleen te doen met extra medewerkers. Nu al is 1 op de 7 werkenden werkzaam in de zorg. Dat zou in 2040 al 1 op 4 moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen (bron Actiz infographic zorgkloof). Dat betekent dat we in alternatieve oplossingen moeten denken, en mogelijkheden dienen te zoeken in ondersteuning van E- health en domotica.

Digitale deurontgrendeling
Archipel Thuis heeft een voortrekkersrol in veilige digitale oplossingen voor woningtoegang en maakt zich samen met haar partners Telelock en Jinca sterk om niet alleen (nieuwe) cliënten te voorzien van digitale deurontgrendeling, maar ook de centrale toegangsdeuren van woningcorporaties en VVE’s te voorzien van digitale oplossingen.  

Beeldzorg
Archipel Thuis werkt inmiddels in meerdere teams met beeldzorg. Een mooie, efficiënte inzet van zorg. De zorgmedewerker en cliënt zien en spreken met elkaar via het beeldscherm. Hierdoor kan een zorgmoment op afstand plaatsvinden, maar wel met de persoonlijke aandacht die de cliënt van ons gewend is. Het doel van beeldzorg is om de zelfredzaamheid te bevorderen, zodat men zo lang mogelijk veilig en prettig in de thuisomgeving kan blijven wonen. Daarnaast helpt beeldzorg om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo kunnen specialisten, zoals een wondzorgdeskundige of een huisarts, op afstand meekijken met onze medewerkers indien dit gewenst of nodig is. Lees meer in de folder

Tijdige signalering met slimme pleister
Archipel Thuis zet zich samen met zorggroep Archipel, NTT en Prof. Dr. Haak van het Máxima MC in om onderzoek te doen naar de effecten van het op tijd signaleren van wijzigingen in trends van vitale functies bij cliënten in de thuissituatie. Door middel van een patch (slimme pleister) worden vitale functies zoals ademhaling, hartslag en beweging gemeten. Door tijdige signalering van wijzingen en passende opvolging kunnen we (her)opname in het ziekenhuis of een grotere zorgbehoefte voorkomen.

Zelfredzaamheidskoffer
Archipel Thuis kan cliënten langer zelfstandig laten zijn door middel van de Zelfredzaamheidskoffer, waarin verschillende hulpmiddelen aanwezig zijn, zoals een druppelbril. De wijkverpleging maakt cliënten vertrouwd met de materialen en kan cliënten handelingen aanleren. Uit resultaten blijkt dat de cliënten door de Zelfredzaamheidskoffer eerder zelfstandig zijn en dat hulp van de wijkverpleging minder lang nodig is. Cliënten vinden het zelf prettig dat ze minder afhankelijk zijn van de zorgverlener.

Medido slimme medicijndispencer
Archipel Thuis zet zich in om het gebruik van de Medido slimme medicijndispenser uit te breiden. Dit helpt cliënten hun zelfredzaamheid te vergroten, ondersteunt zorgverleners en draagt bij aan betaalbaarheid en de veiligheid van de zorg.