aandacht voor innovatie

In een zorgwereld waarin alles snel gaat en de mens steeds ouder wordt, groeit Archipel Thuis mee door nieuwe zorgtechnologie en innovaties in te zetten. Dat doen we omdat we erin geloven dat dit van vitaal belang is om aan de toenemende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. We zijn er trots op om een voortrekkersrol te vervullen in deze ontwikkelingen, wanneer we daarmee de kwaliteit van zorg hoog houden voor onze cliënten en collega’s.

Innovatie is essentieel om de zorg aan cliënten of de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar ook om aan de toenemende vraag van zorg, nu en in de toekomst te kunnen voldoen. Gezien de huidige arbeidsmarkt gaat het niet mogelijk zijn om dat alleen te doen met extra medewerkers. Nu al is 1 op de 7 werkenden werkzaam in de zorg. Dat zou in 2040 al 1 op 4 moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen (bron Actiz infographic zorgkloof). Dat betekent dat we in alternatieve oplossingen moeten denken, en mogelijkheden dienen te zoeken in ondersteuning van E- health en domotica.

Digitale deurontgrendeling
Archipel Thuis heeft een voortrekkersrol in veilige digitale oplossingen voor woningtoegang en maakt zich samen met haar partners Telelock en Jinca sterk om niet alleen (nieuwe) cliënten te voorzien van digitale deurontgrendeling, maar ook de centrale toegangsdeuren van woningcorporaties en VVE’s te voorzien van digitale oplossingen.  

 

Zelfredzaamheidskoffer
Archipel Thuis kan cliënten langer zelfstandig laten zijn door middel van de Zelfredzaamheidskoffer, waarin verschillende hulpmiddelen aanwezig zijn, zoals een druppelbril. De wijkverpleging maakt cliënten vertrouwd met de materialen en kan cliënten handelingen aanleren. Uit resultaten blijkt dat de cliënten door de Zelfredzaamheidskoffer eerder zelfstandig zijn en dat hulp van de wijkverpleging minder lang nodig is. Cliënten vinden het zelf prettig dat ze minder afhankelijk zijn van de zorgverlener.

Medido slimme medicijndispencer
Archipel Thuis zet zich in om het gebruik van de Medido slimme medicijndispenser uit te breiden. Dit helpt cliënten hun zelfredzaamheid te vergroten, ondersteunt zorgverleners en draagt bij aan betaalbaarheid en de veiligheid van de zorg.