Menu

Thuiszorg op maat van Archipel Thuis

Het is fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wanneer u merkt dat u wat meer zorg en hulp nodig heeft, hdan kunt u in aanmerking komen voor thuiszorg. Archipel Thuis staat 24 uur per dag voor u klaar.

Zorg op maat van Archipel Thuis
Archipel Thuis werkt met medewerkers die de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om samen met u te bepalen hoe de zorg binnen uw leven past. We werken met kleine, zelfstandige teams die per wijk zijn samengesteld. Binnen de teams werken we met zorgmedewerkers en verpleegkundigen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij u thuis komen. Ook (24 uurs) zorg die moeilijk op vaste momenten te plannen is, is bespreekbaar en af te stemmen. Mocht er onverwachts extra hulp nodig zijn, dan bespreekt u met uw eigen wijkverpleegkundigen welke mogelijkheden er zijn.

Deze (nieuwe) afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan.
Archipel Thuis werkt met één digitaal systeem, waarin we - samen met u - het zorgplan opstellen en beheren. U krijgt een eigen code om zelf uw zorgdossier en de afsrpaken te kunnen bekijken en hierop te reageren, deze code kunt u ook delen met uw mantelzorgers. In dit systeem kan u ook uw eigen afspraken plaatsen. De zorgmedewerkers plannen, samen met u, zoveel mogelijk  de zorg hieromheen.

Wat biedt Archipel Thuis?
Archipel Thuis biedt verschillende vormen van zorg. Deze zorg wordt samen met u op maat afgestemd en kan bestaan uit:
Gespecialiseerde verpleging
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Daginvulling en activiteiten
Zorg bij het levenseinde
Personen alarmering

Ook in complexe situaties biedt Archipel Thuis, samen met de behandelaren (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten of diëtisten) en specialisten van moederorganisatie Archipel, de juiste zorg op maat. Dit met als doel u zo lang als mogelijk in staat te stellen om thuis te blijven wonen.

Deze diverse vormen van zorg en dienstverlening krijgt u van Archipel Thuis op basis van een vergoeding door de zorgverzeraar, uw gemeente of zelf te betalen. Hoe een en ander precies werkt kunt u vinden onder het kopje: hoe verkrijgt u thuiszorg of door te bellen met het telefoonnummer 0800-0717 of te mailen naar info@archipelthuis.nl