thuiszorg voor u

We begrijpen dat u zo lang mogelijk in uw eigen, veilige omgeving wilt blijven wonen. Daarom doen wij ons werk waar u woont. Uw eigen vertrouwde plek. Wij bieden zorg op maat, passend bij wat u nodig heeft, met aandacht voor uw naasten. Uw zelfstandigheid staat voorop. U kunt op ons vertrouwen. 

Zorg op maat van Archipel Thuis

Bij Archipel Thuis werken we met medewerkers die de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om samen met u te bepalen hoe de zorg binnen uw leven past. We werken met kleine, zelfstandige teams die per wijk zijn samengesteld. Binnen de teams werken we met zorgmedewerkers en verpleegkundigen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij u thuis komen. Ook (24 uurs) zorg die moeilijk op vaste momenten te plannen is, is bespreekbaar en af te stemmen. Mocht er onverwachts extra hulp nodig zijn, dan bespreekt u met uw eigen wijkverpleegkundigen welke mogelijkheden er zijn.

Deze (nieuwe) afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. De medewerkers van Archipel Thuis werken met één digitaal systeem, waarin we - samen met u - het zorgplan opstellen en beheren. U krijgt een eigen code om zelf uw zorgdossier en de afspraken te kunnen bekijken en hierop te reageren, deze code kunt u ook delen met uw mantelzorgers. In dit systeem kan u ook uw eigen afspraken plaatsen. De zorgmedewerkers plannen, samen met u, zoveel mogelijk de zorg hieromheen.

Wat biedt Archipel Thuis?

Archipel Thuis biedt verschillende vormen van zorg. Deze zorg wordt samen met u op maat afgestemd en kan bestaan uit:
PGB indicaties
Samen kijken naar preventie
Gespecialiseerde verpleging
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Daginvulling en activiteiten
Zorg bij het levenseinde
Personen alarmering

Ook in complexe situaties biedt Archipel Thuis, samen met de behandelaren (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten of diëtisten) en specialisten van moederorganisatie Archipel, de juiste zorg op maat. Dit met als doel u zo lang als mogelijk in staat te stellen om thuis te blijven wonen.

Deze diverse vormen van zorg en dienstverlening krijgt u van Archipel Thuis op basis van een vergoeding door de zorgverzeraar, uw gemeente of zelf te betalen. Hoe een en ander precies werkt kunt u vinden onder het kopje: hoe verkrijgt u thuiszorg of door te bellen met het telefoonnummer 040 309 81 92  of te mailen naar info@archipelthuis.nl

Archipel Thuis, thuiszorg in Eindhoven en omgeving