cliëntenraad over de zorg van Archipel Thuis

meedenken, -praten en -beslissen!

U als cliënt ontvangt dagelijks zorg en aandacht van de deskundige verpleegkundigen van Archipel Thuis. Hoe u deze zorgt ervaart is van belang om de zorg te kunnen verbeteren. De cliëntenraad die Archipel Thuis heeft, bespreekt o.a. de kwaliteit van de geleverde zorg, het nakomen van afspraken en de klachtenbehandeling met de directie van Archipel Thuis. Wij willen uw ervaringen daarin meenemen!

Ook de ervaring van uw kinderen en mantelzorgers is daarin van groot belang. Zij hebben tegenwoordig, weer, een steeds grotere rol in de zorg rondom u. En lopen tegen andere dingen aan. Daarom heeft deze cliëntenraad er voor gekozen dat een van leden mantelzorger is. De cliëntenraad heeft een jaaragenda opgesteld waarover zij met de directie in overleg treedt. Echter om haar werk goed te kunnen doen zullen zij ook een programma opzetten om in gesprek te gaan met cliënten, kinderen en mantelzorgers of aansluiten bij bestaande initiatieven.

De cliëntenraad vindt samen met de directie van Archipel Thuis de inbreng van cliënten heel belangrijk. Mede dankzij die inbreng kunnen zij slagvaardig en efficiënt werken.

De cliëntenraad van Archipel Thuis bestaat uit vier leden en is te bereiken via e-mail: clientenraad@archipelthuis.nl

 

 

Mevr. Annette Doorakkers (voorzitter)
T 06 227 921 52 (bij voorkeur na 20.00 uur)
annette@managementpursang.nl

 

Mevr. Tineke de Haan - van Agt
T 040 283 18 65 / 06 110 110 28
tineke.van.agt@gmail.com

 

Mevr. José Reijalt-Holthuizen
T 0499 473 470
j.reijalt@chello.nl

 

Dhr Hans Sander
T 040 243 32 21
jgsander@gmail.com