cliëntenraad over de zorg van Archipel Thuis

meedenken, -praten en -beslissen!

Als cliënt ontvangt u zorg en aandacht van de deskundige verpleegkundigen van Archipel Thuis. Hoe u deze zorgt ervaart is van belang om de zorg te kunnen verbeteren. De directie van Archipel Thuis krijgt feed-back van onder meer de cliëntenraad. Met de cliëntenraad die Archipel Thuis heeft, bespreken we o.a. de kwaliteit van de geleverde zorg, het nakomen van afspraken en de klachtenbehandeling. Wij willen uw ervaringen daarin meenemen!

Ook de ervaring van uw kinderen en mantelzorgers is daarin van groot belang. Zij hebben tegenwoordig, weer, een steeds grotere rol in de zorg rondom u. En lopen tegen andere dingen aan. Daarom heeft deze cliëntenraad er voor gekozen dat een van leden mantelzorger is. De cliëntenraad heeft een jaaragenda opgesteld waarover zij met de directie in overleg treedt. Echter om haar werk goed te kunnen doen zullen zij ook een programma opzetten om in gesprek te gaan met cliënten, kinderen en mantelzorgers of aansluiten bij bestaande initiatieven.

De cliëntenraad vindt samen met de directie van Archipel Thuis de inbreng van cliënten heel belangrijk. Mede dankzij die inbreng kunnen zij slagvaardig en efficiënt werken.

De cliëntenraad van Archipel Thuis is te bereiken via e-mail: clientenraad@archipelthuis.nl.

Nieuwe cliëntenraadsleden altijd welkom
Nieuwe leden die mee willen denken, praten en mee willen beslissen zijn altijd welkom. Interesse? In de folder lees je meer algemene informatie. Wil je meer over de inhoud van de functie weten kijk dan hier .

 

Femke de Jong (directeur-bestuurder Archipel Thuis en Archipel Rinette) met Brigitte Harden en Pieter Bruin
december 2022

Meer informatie over lid worden van de cliëntenraad, laat hier uw gegevens achter: