cliëntenraad over de zorg van Archipel Thuis

meedenken, -praten en -beslissen!

Als cliënt ontvangt u zorg en aandacht van de deskundige verpleegkundigen van Archipel Thuis. Hoe u deze zorgt ervaart is van belang om de zorg te kunnen verbeteren. De directie van Archipel Thuis krijgt feed-back van onder meer de cliëntenraad. Met de cliëntenraad die Archipel Thuis heeft, bespreken we o.a. de kwaliteit van de geleverde zorg, het nakomen van afspraken en de klachtenbehandeling. Wij willen uw ervaringen daarin meenemen!

Ook de ervaring van uw kinderen en mantelzorgers is daarin van groot belang. Zij hebben tegenwoordig, weer, een steeds grotere rol in de zorg rondom u. En lopen tegen andere dingen aan. Daarom heeft deze cliëntenraad er voor gekozen dat een van leden mantelzorger is. De cliëntenraad heeft een jaaragenda opgesteld waarover zij met de directie in overleg treedt. Echter om haar werk goed te kunnen doen zullen zij ook een programma opzetten om in gesprek te gaan met cliënten, kinderen en mantelzorgers of aansluiten bij bestaande initiatieven.

De cliëntenraad vindt samen met de directie van Archipel Thuis de inbreng van cliënten heel belangrijk. Mede dankzij die inbreng kunnen zij slagvaardig en efficiënt werken.

De cliëntenraad van Archipel Thuis bestaat momenteel uit twee leden en is te bereiken via e-mail: clientenraad@archipelthuis.nl.

Nieuwe cliëntenraadsleden gezocht
De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden die mee willen denken, praten en mee willen beslissen. Interesse? In de folder lees je meer algemene informatie. Wil je meer over de inhoud van de functie weten kijk dan hier of kom naar één van de twee inloopbijeenkomsten: 

21 februari van 19:00 tot 20:30 uur in Café Ons Dorp aan de Parkstraat 1 in Nuenen
22 februari van 15:30 tot 17:00 uur in Antromeda, Firmamentlaan1 in Eindhoven.

 

 

Dhr Hans Sander
T 040 243 32 21
jgsander@gmail.com

 

Mevr. Tineke de Haan - van Agt
T 040 283 18 65 / 06 110 110 28
tineke.van.agt@gmail.com