Gezocht:
Lid Centrale Cliëntenraad – Archipel Thuis (regio Eindhoven)

Lid Centrale Cliëntenraad
Boeiende nevenfunctie in het (mede)toezicht houden op een gezonde, vooruitstrevende thuiszorgorganisatie die de cliënt centraal stelt. Archipel Thuis hecht er waarde aan dat cliënten de aandacht krijgen die zij verdienen. Ben jij de stem die wij nog missen? Wij horen graag van jou.

Wie zijn wij en wat doet de Centrale Cliëntenraad?
Archipel Thuis draait om mensen. Wij dragen bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten en willen hierbij zorgen dat zij de regie over hun eigen leven behouden, oftewel kunnen zijn wie zij zijn. De cliëntenraad wil graag weten wat er speelt onder de cliënten en is opgesteld met als doel om de dienstverlening te optimaliseren en de organisatie te laten groeien. Wij vinden het belangrijk dat de stem van onze cliënten wordt gehoord en dat jouw belangen worden behartigd. De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen en heeft geregeld contact met het management/bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn).

De Cliëntenraad van Archipel Thuis behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Archipel Thuis. Hiermee bedoelen we ook de familieleden, mantelzorgers en vertegenwoordigers van de cliënt. Het is een belangrijk adviesorgaan dat vanuit het perspectief van cliënten zich verdiept in het beleid en communicatie, dat rechtstreeks de cliënten raakt, primair gericht op de kwaliteit van zorg.

De cliëntenraad van Archipel Thuis bestaat uit:

  • Cliënten
  • Familieleden van cliënten
  • Mantelzorgers en/of familieleden van cliënten
  • Andere betrokkenen

Wie zoeken wij?
Wij zoeken nieuwe leden, wonende in de regio Eindhoven, die de thuiszorg een warm hart toedragen en willen meedenken in het belang van cliënten. Jij kunt de cliëntenraad steunen. Als lid vergader je regelmatig mee en behandel je verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan de kwaliteit van de zorg, de behoeften rondom de aangeboden diensten van Archipel Thuis en de cliënttevredenheid. Daarnaast kun je ook positieve en negatieve punten die je opvallen aan ons doorgeven. Wij horen graag jouw punten voor verbetering. Archipel Thuis is op zoek naar leden met goed inlevingsvermogen in het belang van de cliënt en affiniteit met de thuiszorg.

Je taken zullen o.a. bestaan uit en je neemt zelf mee:

  • Meepraten en meedenken met innovatieve ontwikkelingen en zorg gerelateerde vraagstukken;
  • Gezamenlijk de doelstellingen van de cliëntenraad behalen;
  • Je kan goed overweg met de computer en e-mail;
  • Je hebt affiniteit met de zorg; dit mag uit eigen ervaring zijn, via familie of bijvoorbeeld via werk.

 

Meer informatie over lid worden van de cliëntenraad, laat hier uw gegevens achter: