wijkverpleegkundigen van Archipel Thuis

De wijkverpleegkundigen brengen regelmatig huisbezoeken en houden met veel aandacht in de gaten of de zorg die bij u ingezet wordt nog steeds passend en/of voldoende is.

De wijkverpleegkundige van Archipel Thuis vormt de spil van onze thuiszorgteams. Zij zijn het aanspreekpunt in de wijk en goed bekend bij sociale wijkteams, huisartsen, fysiotherapeuten, de ziekenhuizen en andere belangrijke organisaties bij u in de buurt.

Heeft u een zorgvraag of wilt u nadere informatie dan kunt u bellen op telefoonnummer 0800 0717.