wijkverpleegkundigen van Archipel Thuis

De wijkverpleegkundige van Archipel Thuis vormt de spil van onze thuiszorgteams. Zij zijn het aanspreekpunt in de wijk en goed bekend bij sociale wijkteams, huisartsen, fysiotherapeuten, de ziekenhuizen en andere belangrijke organisaties bij u in de buurt. De wijkverpleegkundigen brengen regelmatig huisbezoeken en houden met veel aandacht in de gaten of de zorg die bij u wordt ingezet nog steeds passend en/of voldoende is. 

Preventie

Liever nog komt de wijkverpleegkundige bij u om te kijken wat er voor nodig is om in de toekomst zelfredzaam te blijven zodat u veilig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen. We kijken daar samen met u naar in een preventiegesprek. Lees over het preventiegesprek meer in deze folder. We voeren het gesprek aan de hand van de schijf van vijf voor zelfredzaamheid. Daarbij bespreken we wat u zelf kan, wat hulpmiddelen voor u kunnen betekenen, wat uw directe naaste (familie/vrienden) voor u kunnen betekenen en wat anderen voor u kunnen doen. Tot slot bespreken we of het nodig is om professionele ondersteuning en zorg in te zetten. Als het zo is dat professionele ondersteuning en zorg nodig is, dan zorgt de wijkverpleegkundige voor een indicatie zodat u thuiszorg krijgt. De kosten van thuiszorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Praatplaat-zelfredzaamhedi.png

Indicatie Persoonsgebonden Budget (PGB)

Archipel Thuis kan u ook helpen als u de noodzakelijke ondersteuning en zorg zelf wilt regelen en inkopen. Hiervoor heeft u een indicatie PGB nodig.  

Heeft u een zorgvraag of wilt u nadere informatie dan kunt u bellen op telefoonnummer 040 309 81 92.