Werken aan zelfredzaamheid met ondersteuning van de wijkverpleegkundige

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen, is het belangrijk dat mensen zelf aan zet blijven in het leven. Met andere woorden: zelfredzaam zijn. Dat is niet voor elke oudere even gemakkelijk. Soms is er (extra) ondersteuning nodig. Als zorgverlener komt u dit wellicht bekend voor. Hebt u een cliënt die hier hulp bij kan gebruiken? Dan kunt u een beroep doen op de wijkverpleegkundigen van Archipel Thuis. Wij denken graag met uw cliënt mee over manieren om de zelfredzaamheid te vergroten.

De zorgverlening van Archipel Thuis is erop gericht oudere mensen te helpen om zo lang mogelijk zelf aan zet te blijven in het leven. Onze wijkverpleegkundigen kijken graag samen met uw cliënten hoe ze de zelfredzaamheid kunnen stimuleren, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit doen we door middel van een preventiegesprek.

Preventiegesprek: wat is er nodig?

Tijdens een preventiegesprek gaat de wijkverpleegkundige langs bij uw cliënt. Samen met de cliënt en eventueel de mantelzorger(s) bespreken we wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. We kijken bijvoorbeeld naar de inzet van (digitale) hulpmiddelen en de mogelijkheid voor (extra) ondersteuning vanuit de omgeving. Zo proberen we de inzet van zorg in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en de zorgvraag om- of af te buigen. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor de situatie. De wensen en behoeften van de cliënt en eventueel de mantelzorger(s) vormen hierbij het uitgangspunt. Op die manier willen we een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen thuis, zodat ze zo lang mogelijk veilig en comfortabel in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Wanneer kan de wijkverpleegkundige worden ingezet?

De wijkverpleegkundige is er voor alle vragen op het gebied van zorg en ondersteuning in de thuisomgeving. Enkele voorbeelden waarbij de wijkverpleegkundige ingezet kan worden, zijn:

  • Meneer B. wil in de toekomst thuiszorg krijgen, maar weet niet welke weg hij moet bewandelen. In gesprek kijkt de wijkverpleegkundige samen met meneer en eventueel de mantelzorger(s) welke mogelijkheden er zijn.
  • Mevrouw J. heeft een wond die wekelijks in de huisartsenpraktijk wordt verzorgd. Vanwege de inspanning wordt het voor mevrouw steeds lastiger om naar de praktijk te komen. De wijkverpleegkundige zoekt samen met mevrouw en eventueel de mantelzorger(s) naar een passende oplossing.
  • Mevrouw K. krijgt de knopen van haar blouse niet meer dicht en wil graag thuiszorg. Is thuiszorg dan nodig? Of zijn er (digitale) hulpmiddelen en/of andere mogelijkheden voor ondersteuning die ingezet kunnen worden? De wijkverpleegkundige bespreekt samen met mevrouw en eventueel de mantelzorger(s) welke mogelijkheden er zijn.
  • Meneer U. komt uit het ziekenhuis en heeft verschillende hulpvragen. Het is lastig om te bepalen wat zijn daadwerkelijke hulpvraag is. Samen met meneer en eventueel de mantelzorger(s) bespreekt de wijkverpleegkundige de situatie. Als de hulpvraag duidelijk is, wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Wilt u een preventiegesprek aanvragen voor uw cliënt?

Neem dan contact op met de wijkverpleegkundigen van Archipel Thuis, door te bellen naar: 0800 0717 (gratis). Ook bij andere vragen over zorg en ondersteuning in de thuisomgeving helpen we uw cliënt graag verder. In de folder vindt uw cliënt en/of de naaste meer informatie over wat de wijkverpleegkundigen van Archipel Thuis kunnen betekenen.