aandacht voor de toekomst

Doordat Archipel Thuis een compacte organisatie is kunnen we snel en flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet met behulp van onder andere brancheorganisatie Actiz. Daarnaast zijn (toekomstige) cliënten onze belangrijkste stakeholders en vormen hun wensen en behoeften het uitgangspunt voor de richting waarin wij ons ontwikkelen.

Doordat Archipel Thuis niet al te groot is kunnen we snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet o.a. met behulp van brancheorganisatie Actiz. Daarnaast zijn (toekomstige) cliënten onze belangrijkste stakeholders en vormen deze wensen en behoeften het uitgangspunt van onze ontwikkelrichtingen.

Aandacht voor de toekomst wil ook zeggen; werken aan een toekomstbestendige organisatie. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor gezonde bedrijfsvoering en we continu bezig zijn onze processen te verbeteren. Wat we doen, doen we goed is het uitgangspunt; en dat op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier, met behoud van kwaliteit.

Archipel Thuis zet zich in om samen met anderen een oplossing te bedenken voor één van de grote uitdagingen in de VVT sector; namelijk invulling te geven aan het gat tussen het verpleeghuis en de huidige zorg thuis. Wachtlijsten voor het verpleeghuis nemen toe en de huidige thuiszorg voldoet nog niet alle de eisen. Oplossingen zijn nog gefragmenteerd; wij zijn op zoek naar een totaaloplossing ‘verpleeghuis thuis’ in de vorm van een menukaart waar cliënten uit kunnen kiezen om veilig en verantwoord thuis te wonen.

In 2021 en 2022 bereiden we ons voor op de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging.

 

Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging
De ‘leidraad wijkverpleging’ beschrijft wat aanbieders van wijkverpleging samen met zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2021 in gang moeten zetten om te komen tot betere samenwerking in de wijkverpleging. Daartoe zijn in de regio al initiatieven opgepakt waaronder de gezamenlijke ongeplande nachtzorg. Met meerdere organisaties in de regio wordt onder de vleugels van het programma ‘Precies’ nog aan uitdagingen gewerkt die door meerdere organisaties herkend en erkend worden. Denk hierbij aan de 24-uurs bereikbaarheid, de middagzorg en WLZ thuis, maar ook efficiënte transfers vanuit ziekenhuizen naar de wijk met behulp van de Siilo applicatie. Ook in 2022 zal hier verdere uitwerking aan gegeven worden en zal er investering in tijd gevraagd worden. Samenwerken in de regio is een opdracht aan ons allen om nu en in de toekomst aan de vraag naar wijkverpleging te kunnen blijven voldoen.