dagbesteding en activiteiten door Archipel

Archipel Thuis helpt u graag om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen op een verantwoorde manier. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat u plezier en zingeving blijft ervaren in uw leven.

Activiteiten
Wij kijken graag met u mee wat uw wensen zijn op het terrein van uw daginvulling. Veel dingen zijn hierbij mogelijk: deelnemen aan een van de activiteiten, uitstapjes, wandelen, etc. Wij attenderen u graag op activiteiten die in uw woonomgeving worden georganiseerd. 

Bent u geïnteresseerd in vaste, structurele activeiten kunnen onze collega's van Archipel Doe & Deel u meer vertellen over de mogelijkheden. Samen met de dagbestedingscoach kunt u dan een persoonlijk programma opstellen. 

Dagbesteding ouderen bij Archipel