open en transparant

Archipel Thuis wil zo open en transparant mogelijk zijn. We werken voor het grootste deel met gemeenschapsgeld en voor een kwetsbare groep uit de samenleving. We werken volgens de vastgestelde algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf. Ontvangt u modulair pakket thuis of volledig pakket thuis van ons, dan leest u hier de bijzondere voorwaarden MPT-VPT. Maakt u gebruik van wijkverpleging, dan leest u hier de bijzondere voorwaarden wijkverpleging

 

Tevens werken we ook volgens de voor Archipel Thuis medewerkers vastgestelde gedragscode.