open en transparant

Archipel Thuis wil zo open en transparant mogelijk zijn. We werken voor het grootste deel met gemeenschapsgeld en voor een kwetsbare groep uit de samenleving. We werken volgens de vastgestelde algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf. Tevens werken we ook volgens de voor Archipel Thuis medewerkers vastgestelde gedragscode.