aandacht voor u

Wij begrijpen dat u zo zelfstandig en veilig mogelijk thuis wilt blijven wonen. Daarom doen wij ons werk waar u woont. Uw eigen vertrouwde plek. Wij bieden zorg op maat, passend bij wat u nodig heeft, met aandacht voor uw naasten. U kunt op ons vertrouwen. Zorg en aandacht hand in hand.

Het is fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wanneer u merkt dat u wat meer zorg en hulp nodig heeft kunt u in aanmerking komen voor thuiszorg. Archipel Thuis staat 24 uur per dag voor u klaar met zorg op maat. In ons werkgebied bieden wij zorg en ondersteuning op basis van ZWV (wijkverpleging) en WLZ (wet langdurige zorg) in de vorm van een modulair pakket thuis (MPT). Onze medewerkers hebben en krijgen de verantwoordelijkheid om samen met u te bepalen hoe de zorg binnen uw leven past. Onze aandacht is gericht op u, maar we hebben ook aandacht voor uw naasten.

Eigen regie
De visie binnen Archipel Thuis is dat de cliënt bij ons in regie is, zodat u kunt zijn wie u bent. Met 'mijn positieve gezondheid' willen we een compleet beeld krijgen van u als cliënt, uw situatie, uw netwerk en de keuzes die u daarin maakt. Zodat we vanuit daar met u in gesprek kunnen gaan over hoe de zorgvragen ingevuld kunnen worden. Met deze brede benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en zoveel mogelijk zelfredzaamheid te blijven

Kleine, zelfstandige teams
We werken met kleine, zelfstandige teams die per wijk zijn samengesteld. Binnen de teams werken we met gekwalificeerde zorgmedewerkers. Dit betekent dat we proberen zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij u thuis te laten komen. Ook (24 uurs) zorg die moeilijk op vaste momenten te plannen is, is bespreekbaar en af te stemmen. Mocht er onverwachts extra hulp nodig zijn, dan bespreekt u met uw eigen wijkverpleegkundige welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast is onze zorgverlening er ook op gericht om u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Onze medewerkers zullen dit ook stimuleren door u, waar mogelijk, vaardigheden aan te leren of te informeren over hulpmiddelen. Ook zullen we met u de mogelijkheden onderzoeken voor de inzet van technologische ondersteuning, waaronder beeldbellen of een slimme medicijndispenser. Hierdoor kunt u langer meer zelfstandig thuis blijven.

Veiligheid voorop
Veilig thuis wonen willen wij bereiken door mogelijkheden aan te bieden, via onze partners, middels systemen die een veilige woningtoegang mogelijk maken. Onze medewerkers zijn duidelijk herkenbaar middels herkenbare kleding van Archipel Thuis en medewerkerskaart.

Tevredenheidsonderzoek
Jaarlijks laten we bij onze cliënten toetsen hoe zij onze dienstverlening ervaren. Hiervoor maken we gebruiken van een extern bureau. In het laatste onderzoek van mei 2021 scoren we hoog op de onderwerpen ‘gemak’, ‘aandacht’ en ‘gezondheid’. We zijn met name ontzettend trots dat onze cliënten ons onderscheiden voor het onderwerp ‘aandacht’. Zie voor meer informatie over dit onderzoek en de bijbehorende bijlagen.
* Bron; PREM Wijkverpleging rapportage juni 2023

Kwaliteitskeurmerk
Archipel Thuis heeft het PREZO gouden kwaliteitskeurmerk behaald. Kwaliteit is iets waar we 365 dagen per jaar aan werken en we zijn dan ook trots op deze erkenning. In oktober 2021 is er een tussentijdse audit geweest en is het keurmerk geprolongeerd.