specialistische (behandel)zorg van Archipel

Archipel Thuis werkt nauw samen met moederorganisatie Archipel voor (specialistische) behandelzorg. Archipel heeft gespecialiseerde behandelaars in dienst die ook bij u langs kunnen komen.

Als blijkt dat u behoefte heeft aan bijvoorbeeld een fysiotherapeut (aan huis), dan kan de wijkverpleegkundige dit met u bespreken, u begeleiden en voor een doorverwijzing zorgen. Dit kan in overleg met uw eigen huisarts.

Expertise-gebieden van de behandelaars van Archipel zijn:
fysiotherapie
ergotherapie
logopedie
diëtist
psycholoog
specialist ouderengeneeskunde
muziektherapie

Fysiotherpeut aan huis