terminale zorg van Archipel Thuis

Archipel Thuis biedt gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde. Het is fijn als het afscheid plaats kan vinden in de vertrouwde (thuis)omgeving. De laatste levensfase is een intensieve en belangrijke tijd waarin aandacht voor kleine details van grote waarde is.

Archipel Thuis is gespecialiseerd in palliatieve zorg, terminale zorg en zorg bij levenseinde. Archipel Thuis biedt zowel medische als geestelijke zorg op een manier die aansluit bij de persoonlijke wensen en manier van in het leven staan. Onze wijkverpleegkundige ondersteunt hierin en zorgt samen met zijn/haar team voor de juiste invulling bij zorg rondom het levenseinde.

Mocht het thuis uiteindelijk echt niet meer gaan, dan helpt Archipel Thuis mee met het vinden van een passende oplossing. Dat kan zijn een verpleeghuis of hospice-zorg.

Terminale zorg - Archipel Thuis