Nieuws
7 oktober 2022

Rinette Zorg: nieuwe dochterorganisatie van Archipel

Rinette Zorg: nieuwe dochterorganisatie van Archipel

Mensen willen en blijven langer thuiswonen. Archipel vindt het daarom belangrijk haar rol te pakken in de wijk. Daar waar zorg nodig is of andere alternatieve ondersteuning geboden kan worden, wil Archipel in een vroegtijdig stadium betrokken zijn. Om deze rol beter te kunnen pakken breidt Archipel de thuiszorg die zij biedt uit met de komst van Rinette Zorg binnen haar familie. Rinette Zorg is nu een volwaardige dochterorganisatie naast Archipel Thuis. Rinette Zorg en wij, Archipel Thuis, passen qua organisatie-filosofie en omvang bij elkaar.

Samen met Rinette Zorg is Archipel beter voorbereid op de toekomst. De zorgorganisatie kan nu beter inzetten op preventie en zorg thuis en een grotere rol spelen voor ouderen in de regio. Archipel kan er nu voor ouderen zijn vanaf de eerste behoefte aan ondersteuning thuis tot welzijnsactiviteiten. En als het thuis echt niet meer kan, bieden ze verpleeghuiszorg.

Rinette Zorg
Rinette was tot 1 oktober een particuliere thuiszorgorganisatie. Zij draagt er met haar zorg- en dienstverlening toe bij dat mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze thuis kunnen blijven wonen. Rinette staat voor persoonsgerichte en betrokken zorgmedewerkers die de zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen. Rinette is financieel gezond, en was op zoek naar een samenwerkingspartner die ook financieel gezond is en goed is voor haar medewerkers en heeft deze gevonden in Archipel. 

Archipel Thuis
Archipel Thuis biedt wijkverpleging en WLZ- Thuis (Wet Langdurige Zorg) in Eindhoven en omgeving. Met als uitgangspunt: het leveren van een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen thuis. Rinette Zorg en wij hebben een overlappend werkgebied, dit biedt mogelijkheid tot nadere samenwerking.