Nieuws
11 augustus 2021

Toekomstbestendige thuiszorg

Toekomstbestendige thuiszorg

Er komt steeds meer vraag naar thuiszorg en tegelijkertijd is het voor alle partijen moeilijk om voldoende medewerkers te krijgen. En toch willen we bij Archipel Thuis zorg mét aandacht kunnen blijven bieden. Daarom gaan we graag het gesprek aan met onze cliënten. Wat kan u zelf of met behulp van een hulpmiddel en waar is onze zorg en ondersteuning echt nodig. Om dat gesprek goed te kunnen voeren maakten we deze 'praatplaat' waarin zorg mét aandacht centraal staat en hulpmiddelen en de inzet van zorgtechnologie ons helpen om dat te kunnen blijven doen.