Solliciteer direct of vraag voor meer informatie.

Ghislaine: 'Thuis in de thuiszorg'

Je werkt sinds 2018 bij Archipel Thuis. Waarom stapte je over naar Archipel?Ghislaine: Archipel Thuis is een kleinere organisatie met aandacht voor de mens. De mens achter de cliënt maar ook de persoon achter de medewerker. Wij mogen meedenken en meedoen. Onze mening wordt gevraagd en onze stem telt. Ik heb ervaren dat dat niet overal zo is. Tekenend voor Archipel Thuis is dat er in veel organisaties wordt gesproken van een front- en backoffice, waarbij de ondersteunende diensten het frontoffice zijn en de thuiszorgmedewerkers de backoffice vormen. Hier is het precies andersom. De collega’s die in de backoffice werken, zijn er voor ons, de thuiszorgmedewerkers. Wij staan vooraan om de beste zorg te verlenen aan onze cliënten. Want daar gaat het om. Het geeft een bepaalde mind-set weer waarbij ik me thuis voel.

Zorg en aandacht gaan hand in hand. Wat is jouw ervaring hiermee?
Daar ben ik het mee eens ook al merk ik dat we door een tekort aan menskracht creatief moeten zijn om die zorg en aandacht te blijven geven. Daarin schuilt een mooie uitdaging voor de organisatie, voor wijkverpleegkundigen en ook cliënten zelf. Waar we voorheen zorg overnamen, kijken we nu vooral naar wat cliënten zelf kunnen. Door te oefenen met medische hulpmiddelen met eventueel begeleiding van een fysio- of ergotherapeut. Medische innovaties worden ook steeds belangrijker. Zo zijn er speciale brillen voor oogdruppels ontworpen, middelen om een blouse aan te doen, of sokken aan te trekken. Daarnaast denk ik dat we als Archipel Thuis aansluiting en samenwerking moeten zoeken met organisaties die actief zijn in de wijk. Tussen zorgprofessionals onderling maar ook tussen zorgprofessionals en het informele netwerk zoals mantelzorgers, burenhulp en vrijwilligers. Met elkaar kunnen we zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.  

Meer samenwerking in de wijk? Klinkt logisch. Heb je voorbeelden?
Archipel Thuis participeert bijvoorbeeld in het netwerk GOudT* om met anderen de belangen van ouderen te behartigen, uitgaande van de kracht en zeggenschap van ouderen. Dat doen ze samen met organisaties zoals Ontmoet & Groet. Met elkaar wat bekijken we wat ouderen in de wijk nodig hebben en wat beter kan. Bijvoorbeeld de informatievoorziening over waar je met bepaalde klachten terecht kunt en hoe we eenzaamheid kunnen aanpakken. Er zijn inmiddels twee Ontmoet & Groet locaties: het Ontmoet & GroetHuys in Hanevoet en het Ontmoet & GroetPleyn in Gagelbosch. Hier worden ouderen van maandag tot en met vrijdag dagelijks ontvangen door vrijwilligers. Voor een lekker kopje koffie, een zinvolle activiteit en sport & beweging. Zo blijven wijkbewoners actief en betrokken met elkaar en de samenleving. Het is een mooi voorbeeld hoe we met elkaar de wijk leefbaar houden en ons werk toekomstbestendig maken. Heel hard nodig want er is niets mooiers dan werken in de wijk.  En nieuwe collega’s zijn bij ons van harte welkom. Ze krijgen een appeltaart op de koop toe. Bij deze.

*)GOudT: In Gestel doet iedereen mee en kunnen Ouderen zo lang mogelijk Thuis blijven wonen.

Geïnteresseerd?
Bekijk onze vacatures of kom langs voor een gesprek om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.